Postupak rešavanja reklamacije sprovodi se na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik RS” br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini (“Sl.Glasnik RS” br. 53/10, 10/2013).

Na zamenu neispravnih proizvoda imate pravo ako je na proizvodu jasno vidljivo da greška nije nastala nepravilnim korišćenjem već da je došlo do greške u proizvodnji, pakovanju ili transportu.

A&N Mattress proizvodi imaju od 2 do 5 godina garancije počevši od dana preuzimanja proizvoda.

  • Da li je vaš proizvod oštećen?
  • Da li nedostaju delovi u vašoj porudžbini?
  • Da li je porudžbina bila podložna oštećenju prilikom prevoza?
  • Da li postoje neki drugi problemi u vezi sa kvalitetom proizvoda?

Obratite nam se na neki od kontakt telefona 011/770-13-02 i 064/658-49-40, e-mailom na info@almero.rs ili posetite naš salon u ulici Vojislava Ilića 21-23, Beogad-Zvezdara. Kupac je dužan da kao dokaz o kupovini priloži račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

Za maloletna lica reklamaciju mogu izvršiti samo roditelji odnosno staratelj.

Reklamacijama podleže i roba kupljena na akcijama, sniženjima i rasprodajama.

Reklamaciji ne podleže roba koja se prodaje sa oznakom „roba sa nedostatkom“ u pogledu nedostataka koji je prezentovan potrošaču.

Važno je da prigovor podnesete u što kraćem vremenskom roku od trenutka kada utvrdite oštećenje. Ako A&N Mattress D.O.O. odobri reklamaciju, pokrićemo sve troškove u vezi s porudžbinom ili vam ponuditi zamenski proizvod.