Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). U cenu svih proizvoda je uračunat PDV.

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.

Pri zaduživanju Vaše kartice isti iznos se konvertuje u Vašu loklanu valutu prema kursu koji primenjuju operatori kreditnih kartica.

Zbog navedenih konverzija moguće je da dođe do male razlike u ceni koje je naplaćena od cene koja je iskazana na našem sajtu.